Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Các điểm bán xoài tròn Yên Châu năm 2018

Sơn La - Đất nước - Con người 19/06/2018

Huyện Yên Châu bố trí các điểm bán xoài tròn Yên Châu dọc quốc lộ 06 từ địa phận xã Sặp Vạt đến xã Chiềng Pan theo đúng hệ thống nhận diện thương hiệu xoài Yên Châu.

Các quầy hàng của huyện bố trí như sau:

  1. Bản Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
  • HTX nông nghiệp Xuân Tiến (Ông Quàng Văn Xuân, sđt: 01673.005.654)
  • HTX nông nghiệp Đồng Tâm (Ông Quàng Văn Sỹ, sđt: 01649.485.525)
  1. Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

HTX nông nghiệp Tâm Thịnh 

  1. Bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

UBND xã Viêng Lán quản lý 

  1. Các điểm tại bản Boong, bản Ngùa, bản Thồng Phiêng, bản Na Xanh, bản sốp Sạng, bản Chiềng Thi, bản Phát, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
  • UBND xã Chiềng Pằn quản lý 
  • Số điện thoại phụ trách các quầy hàng: Ông Lò Văn Hạnh (01678.241.225), Ông Quàng Văn Tiến (01674.459.458), Bà Đào Huyền Trang (0962.949:555), Bà Lò Thĩ Phương (0869.313.523), Bà Hoàng Thị Chinh (01675.670.524), Bà Đào Thị Thái (01696.734.556), ông Hoàng Văn Hoa (01698.053.963), Bà Hoàng Thị Chưng (0932.204.937).

Niêm yết giá bán xoài tròn Yên Châu là: 35.000, đồng/lkg

Hộp xoài:

Từ khóa tìm nhiều nhất