Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

Thông tin địa địa điểm này

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được thành lập năm 1993 tại Quyết định số 706/QĐ-TC ngày 27/11/1993 của UBND tỉnh Sơn La, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng, Trường Trung học Kinh tế, Trường dạy nghề Thương nghiệp tỉnh Sơn La. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La được quy định tại Quyết định số 199/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện có Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tuyển sinh, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội có Chi bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học. Hiện nay Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La là đơn vị duy nhất của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La được UBND tỉnh Sơn La giao tự chủ toàn phần.
 
     Sau 22 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ khi thành lập đến nay, bằng sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 28 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, viện, học viện, đặc biệt là sự tin cậy của người học, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La đã tổ chức bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 22.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ từ ngắn hạn, sơ cấp đến thạc sĩ thuộc 31 chuyên ngành, nghề khác nhau thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hoá, hành chính, tư pháp, kinh tế, tài chính, xây dựng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, môi trường, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Sau khi tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm, người học đã khẳng định được vị trí trong công tác, trong xã hội, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã trở thành lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và của tỉnh, có người đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước.
 
     Ghi nhận những đóng góp to lớn của Trung tâm trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều năm liền được UBND tỉnh Sơn La tặng cờ thi đua dẫn đầu khối giáo dục thường xuyên.
 
     Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi dân tộc có thể lựa chọn trình độ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng để tham gia học tập phù hợp nhất, Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La luôn đồng hành cùng các cơ sở đào tạo uy tín đáp ứng mọi nhu cầu học tập của người học, quyết tâm là địa chỉ tin cậy của người học, phát huy truyền thống, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, khẳng định là cơ sở giáo dục thường xuyên góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Sơn La./.

   

624 lượt xem

  

Đăng bởi:honest