Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La

Thông tin địa địa điểm này

Trung tâm Hành chính công có nhiệm vụ niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công. Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc giải quyết và trả lời đến các tổ chức, cá nhân liên quan khi được yêu cầu...

 

167 lượt xem

  

Đăng bởi:honest