Địa điểm du lịch

Danh lam thắng cảnh

Có 20 địa chỉ

Du lịch sinh thái

Có 3 địa chỉ

Di tích lịch sử

Có 30 địa chỉ
Địa điểm du lịch

Di tích Nhà tù Sơn La

Đường Thanh Niên - Đồi Khau Cả
DT: 0 - DD:0

Hang chi đảy

Bản Đán - Yên sơn - Yên Châu

Hang dơi Mộc Châu

Mộc Châu

Thiên thanh nhớ

Bản Nà Bó - xã Mường Sang

Ngã ba Cò Nòi

Xã Cò Nòi, huyện Mai sơn, tỉnh Sơn La
DT: - DD:

Khu căn cứ Mộc Hạ, Mộc Châu trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1952)

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đồn Mường Chiến

Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La
DT: - DD:

Kỳ đài Thuận Châu

Bản Pắn, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu

Cây đa Pắc Ma

Xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai
DT: - DD:

Tháp Mường Bám

Mường Bám, Thuận Châu
DT: - DD:

Di Tích Kỳ Đài Thuận Châu


DT: - DD:

Thác dải yếm

Bản Vặt - Mường Sang
DT: 0 - DD:0

Cụm du lịch Sông Đà


Thủy điện Sơn La

Xã ít ong

Hang Tà Búng

Bản Trạm Hốc, Xã Chiềng On
DT: - DD:

Hang Conoong

Hua Lon, thị trấn Ít Ong
DT: - DD:

Hang Hua Bó

Nang Phai, xã Mường Bú
DT: - DD:

Hang Nhả Nhung

Trạm Hốc, xã Chiềng On
DT: - DD:

Hang động bản Ôn

Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn nông trường Mộc Châu
DT: - DD:

Cây đa mường Hung

Bản Mường Hung