Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài
Di tích lịch sử

Di tích Nhà tù Sơn La

Đường Thanh Niên - Đồi Khau Cả - - - […]

7542 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang chi đảy

Bản Đán - Yên sơn - Yên Châu - - - […]

3025 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang dơi Mộc Châu

Mộc Châu - - - […]

3913 lượt xem

Du lịch sinh thái

Thiên thanh nhớ

Bản Nà Bó - xã Mường Sang - - - […]

2969 lượt xem

Di tích lịch sử

Ngã ba Cò Nòi

Xã Cò Nòi, huyện Mai sơn, tỉnh Sơn La - - - […]

5151 lượt xem

Di tích lịch sử

Khu căn cứ Mộc Hạ - Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - - - […]

264 lượt xem

Di tích lịch sử

Đồn Mường Chiến

Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La - - - […]

2439 lượt xem

Di tích lịch sử

Kỳ đài Thuận Châu

Bản Pắn, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu - - - […]

2641 lượt xem

Di tích lịch sử

Cây đa Pắc Ma

Xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai - - - […]

2129 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Tháp Mường Bám

Mường Bám, Thuận Châu - - - […]

2549 lượt xem

Di tích lịch sử

Di Tích Kỳ Đài Thuận Châu

- - - […]

2270 lượt xem

Di tích lịch sử

Bảo tàng Sơn La

Đồi Khau Cả (Trong nhà tù Sơn La) - - - […]

197 lượt xem

Du lịch sinh thái

Khu du lịch rừng vàng

Bản Noong Đúc - - - […]

240 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Thác dải yếm

Bản Vặt - Mường Sang - - - […]

4788 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Cụm du lịch Sông Đà

- - - […]

5891 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Thủy điện Sơn La

Xã ít ong - - - […]

4235 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang Tà Búng

Bản Trạm Hốc, Xã Chiềng On - - - […]

1976 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang Conoong

Hua Lon, thị trấn Ít Ong - - - […]

1541 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang Hua Bó

Nang Phai, xã Mường Bú - - - […]

1922 lượt xem

Danh lam thắng cảnh

Hang Nhả Nhung

Trạm Hốc, xã Chiềng On - - - […]

1841 lượt xem

Xin chào .

Quản lý hồ sơ cá nhân của bạn và các địa chỉ bạn đã chia sẻ.

Facebook Friends

Thông tin du lịch Sơn La