Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Điểm đặt ATM (31)

Di tích lịch sử

Di tích Nhà tù Sơn La

Đường Thanh Niên - Đồi Khau Cả - Phường Tô Hiệu - - […]

7937 lượt xem

Di tích lịch sử

Ngã ba Cò Nòi

Xã Cò Nòi, huyện Mai sơn, tỉnh Sơn La - Thị tứ Cò Nòi - - […]

5444 lượt xem

Di tích lịch sử

Khu căn cứ Mộc Hạ - Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La - Thị trấn Mộc Châu - - […]

414 lượt xem

Di tích lịch sử

Đồn Mường Chiến

Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La - - - […]

2598 lượt xem

Di tích lịch sử

Kỳ đài Thuận Châu

Bản Pắn, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu - Chiềng Pấc - - […]

2769 lượt xem

Di tích lịch sử

Cây đa Pắc Ma

Xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai - Pắc Ma - - […]

2254 lượt xem

Di tích lịch sử

Di Tích Kỳ Đài Thuận Châu

- Thị Trấn Thuận Châu - - […]

2395 lượt xem

Di tích lịch sử

Bảo tàng Sơn La

Đồi Khau Cả (Trong nhà tù Sơn La) - Phường Tô Hiệu - - […]

325 lượt xem

Di tích lịch sử

Cây đa mường Hung

Bản Mường Hung - Thị Trấn Sông Mã - - […]

2616 lượt xem

Di tích lịch sử

Tháp Mường Và

Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La - Thị Trấn Sốp Cộp - - […]

2430 lượt xem

Di tích lịch sử

cây đa Mường Hung

Xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - Sông Mã - - […]

3373 lượt xem

Di tích lịch sử

Cầu Nà Hày

Xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu - Tông Lệnh - - […]

1990 lượt xem

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử Cầu Trắng Sơn La

Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La - Phường Tô Hiệu - - […]

2747 lượt xem

Di tích lịch sử

Khu căn cứ du kích Long Hẹ

Bản Long Hẹ, xã Long Hạ, huyện Thuận Châu - Chiềng Pấc - - […]

2786 lượt xem

Di tích lịch sử

Bia căm thù - Km 64

Tiểu khu 64, thị trấn Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu - Thị trấn Mộc Châu - - […]

2525 lượt xem

Di tích lịch sử

Di tích lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến

Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu - Thị trấn Mộc Châu - - […]

2322 lượt xem

Di tích lịch sử

Đồn Bản Mo

Tiểu khu 3, thị trấn Phù Yên - Thị trấn Phù Yên - - […]

2162 lượt xem

Di tích lịch sử

Hội trường sơ tán tỉnh ủy

Bản Nà Tre, xã Chiềng Ban - Xã Chiềng Ban - - […]

1678 lượt xem

Di tích lịch sử

Cầu Sắt Yên Châu

Bản Nà Khái, xã Sặp Vạt - Sặp Vạt - - […]

2912 lượt xem

Di tích lịch sử

Gốc me

xóm 2, tiểu khu 6 - Thị trấn Hát Lót - - […]

2069 lượt xem

Xin chào .

Quản lý hồ sơ cá nhân của bạn và các địa chỉ bạn đã chia sẻ.

Facebook Friends

Thông tin du lịch Sơn La