Nhà nghỉ - nhà trọ

Nhà nghỉ

Có 55 địa chỉ

Nhà trọ bình dân

Có 3 địa chỉ

Nhà trọ sinh viên

Có 1 địa chỉ

Nhà nghỉ cộng đồng

Có 2 địa chỉ
Nhà nghỉ - nhà trọ

Nhà nghỉ cộng đồng Mộc Châu - Homestay Mộc Châu - Nhà Sàn Kiên Nhung

Bản Tự Nhiên - xã Đông Sang - thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La
DT: 0917331816 - DD:0968831976

NHà nghỉ Hùng Nhung

Thị trấn Nông trường mộc châu
DT: 0223869746 - DD:01685905999

Nhà nghỉ Bảo Ngọc

Số nhà 536 - Trần Đăng Ninh
DT: 0223 859 336 - DD:0166 4971 180

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Số nhà 532 - Tổ 02 - Đường Trần Đăng Ninh

Nhà nghỉ Dung Hằng Tây Bắc

Tổ 1 - Đường Lê Duẩn

Nhà nghỉ Trường Sinh

SN423 - Đ.Trần Đăng Ninh
DT: 02123853286 - DD:0912691259

Nhà nghỉ Quang Tùng

Số 647 - Tổ 1
DT: - DD:0976454423

Nhà nghỉ Minh Đức

Số 647 - Tổ 1

Nhà nghỉ Phong Phú

Số 100 - Xóm 3 - tiểu khu 2
DT: 0223 744 666 - DD:0912247345

Nhà nghỉ Nhã Phương 2

129 - Giảng Lắc
DT: - DD:0972 207 888

Nhà nghỉ Tân Thanh

Tổ 5 - P. Quyết Thắng
DT: 0226250180 - DD:0978747353

Nhà nghỉ Trang Nhi

Số 442 Trần Đăng Ninh
DT: - DD:0125.250.3369

Nhà nghỉ Phương Duy

Tổ 12 - Đường Lê Đức Thọ

Nhà nghỉ Đông Lừng

Số 78 Tổ 1 phường Quyết Tâm, TP Sơn La

Nhà nghỉ Thống Lý

Tổ 1 phường Quyết Tâm, TP Sơn La

Nhà nghỉ Thủy Trung

128 đường Lê Duẩn Chiềng Sinh, TP Sơn La

Nhà nghỉ trọ Dung Hằng

SN 70 phường Quyết Tâm

Nhà nghỉ trọ Ngân Thủy

Chiềng Sinh, TP Sơn La

Nhà nghỉ trọ Quang Tùng

Chiềng Sinh, TP Sơn La

Nhà nghỉ trọ Thông Thanh

SN 71 Chiềng Sinh, TP Sơn La