Khối nhà nước

Sở ban ngành

Có 15 địa chỉ
Khối nhà nước

Phong giao duc dao tao Mai Son

Tieu khu 19

Sở kế hoạch đầu tư

Đường Khau Cả - Tổ 8

Sở giáo dục đào tạo Sơn La

106 - đường thanh niên - tổ 03

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Sơn La

131 - Nguyễn Lương Bằng

ủy Ban Nhân Dân Phường Chiềng Sinh


DT: 0223 847 355 - DD:

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La

Nguyễn Lương Bằng
DT: - DD:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La Việt Nam

Khau Cả Sơn La‎
DT: 0 22 3852 376 - DD:

Trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La


DT: 0223.852.968 - DD:0226.273.688

Đài phát thanh truyền hình Sơn La

Tổ 1, P. Quyết Thắng, đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Sơn La, T. Sơn La
DT: 022.3850143 - 0 - DD:

Điện lực mường la

Thị trấn Ít Ong
DT: 0222.214.015 - DD:

Phòng Giáo dục thành phố Sơn La

Đường Hoa Ban

Trạm khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc

122 Đường Điện Biên - Thành Phố Sơn La

Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7

158 nguyễn lương bằng

Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai

Xóm 7 - Thị trấn Phiêng Lanh - Xã Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La

47 Tô Hiệu - TP.Sơn La

Ủy ban nhân dân Huyên Quỳnh Nhai

Thị trấn Phiêng Lanh - Xã Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La

Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

Số 46 - Đường Lò Văn Giá - Tổ 3