Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La KfW7

Thông tin địa địa điểm này

Dự án Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Sơn La (gọi tắt là dự án KfW7) là một trong hai dự án cấp tỉnh thuộc Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La do Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Trung ương làm chủ dự án.

Dự án Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Sơn La thực hiện trên địa bàn 04 huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và 03 Khu Bảo tồn nhiên nhiên (rừng đặc dụng): Copia, Tà Xùa, Xuân Nha, với các nội dung chính sau:

1. Trồng rừng và Quản lý rừng: Khoảng 8.500ha, bao gồm: Trồng mới 2.500ha, KNTS tự nhiên 6.000ha.

2. Quản lý rừng trên cơ sở cộng đồng: Khoảng 6.500ha.

3. Phát triển cộng đồng, hỗ trợ giảm nghèo, tập huấn, khuyến lâm, phổ cập, thăm quan, học tập,....

4. Bảo tồn đa dạng sinh học: Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Sơn La được thực hiện tại 03 khu: Xuân Nha, Copia, Tà Xùa. Thiết lập rừng trong và xung quanh Khu Bảo tồn nhiên nhiên khoảng 1.500ha, đào tạo tập huấn, xây dựng các trạm bảo vệ rừng, điều tra đa dạng sinh học,...

5. Mua sắm trang thiết bị văn phòng, đào tạo, tập huấn, thăm quan,...

6. Kinh phí: Tổng ngân sách cho dự án là 13,8 triệu Euro (Trong đó KfW hỗ trợ 10 triệu Euro; Vốn đối ứng 3,8 triệu Euro).

- Sơn La: Vốn vay 4.051.500 euro, Vốn viện trợ 438.000 euro, vốn đối ứng 1.807.087 euro.

- Thời hạn giải ngân trong 09 năm (2007 - 2014).

 

3820 lượt xem

  

Đăng bởi:lethuonganh