Phát thanh truyền hình

Phát thanh

Có 1 địa chỉ

Truyền hình

Có 1 địa chỉ

Cơ quan báo chí

Có 1 địa chỉ
Phát thanh truyền hình

Thông tấn xã Việt Nam - Phân xã Sơn La

148 Đ. Trường Chinh
DT: 0223 854 660 - DD:

Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc

158 Đ. Trường Chinh - P. Quyết Thắng - Tp. Sơn La
DT: 0223 855 118 - DD:

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Tổ 1 - Nguyễn Lương Bằng