Bưu điện

Bưu điện trung tâm

Có 22 địa chỉ

Điểm bưu điện

Có 4 địa chỉ
Bưu điện

Điểm bưu điện Đại học Tây Bắc

tổ 2, phường Quyết Tâm
DT: 022751886 - DD:

Bưu điện Mộc Châu

Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu
DT: 022 3866 160 - DD:

Bưu điện huyện Mai Sơn

tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót
DT: 022 3843 155 - DD:

Bưu điện huyện Sông Mã

Tổ 9, thị trấn Sông Mã
DT: 022 3836 106 - DD:

Bưu điện huyện Quỳnh Nhai

Thị trấn Phiêng Lanh - Xã Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La
DT: 022 3833 137 - DD:

Bưu điện huyện Thuận Châu

tiểu khu 14, thị trấn Thuận Châu
DT: 022 3847 151 - DD:

Bưu điện huyện Sốp Cộp

Hua Mường,huyện Sốp Cộp
DT: 022 3878 055 - DD:

Bưu điện huyện Phù Yên

Khối 5, thị trấn Phù Yên
DT: 022 3863 340 - DD:

Bưu điện huyện Bắc Yên

tiểu khu 11, thị trấn Bắc Yên
DT: (022) 3860111 - DD:

Bưu cục thủy điện

Bản Rạng, thị trấn Ít Ong
DT: 022 3831 335 - DD:

Ban quản lí dự án thủy điện 1

tiểu khu 4, thị trấn Mường La
DT: 022 3831 058 - DD:

Bưu điện Trung Tâm TP Sơn La

số 172 - đường Tô Hiệu

Bưu điện huyện Mường La

tiểu khu 2, thị trấn Mường La
DT: 022 3830 001 - DD:

Trung tâm Viettel Thành Phố Sơn La - Chi nhánh Viettel Sơn La

Số 252 Lê Duẩn - Phường Chiềng Sinh - Thành phố Sơn La

Trung tâm Viettel Mai Sơn - Chi nhánh Viettel Sơn La

Tiểu Khu 2 TT Hát Lót huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Trung tâm Viettel Yên Châu - Chi nhánh Viettel Sơn La

Tiểu Khu 1 TT Yên Châu huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

Trung tâm Viettel Mộc Châu - Chi nhánh Viettel Sơn La

Tiểu khu Bệnh Viện 2 - TT Nông Trường - Mộc Châu - Sơn La

Trung tâm Viettel Phù Yên - Chi nhánh Viettel Sơn La

Khối 2 Thị trấn Phù Yên - Phù Yên - Sơn La

Trung tâm Viettel Bắc Yên - Chi nhánh Viettel Sơn La

Tiểu khu 3 TT Bắc Yên - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Trung tâm Viettel Mường La - Chi nhánh Viettel Sơn La

Tiểu khu 2 TT Ít Ong - Mường La - Sơn La