Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Gốc me

Thông tin địa địa điểm này

           Cách mạng tháng 8 thành công trong cả nước, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam sau hàng ngàn năm sống dưới ách đô hộ của bọn phong kiến, thực dân, lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đã chiến thắng vẻ vang, thành lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân – Một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân đã ra đời.

            Trong niềm vui mừng phấn khởi khôn xiết trước thắng lợi của cách mạng, nhân dân Sơn La cũng như nhân dân cả nước lại bắt đầu lo đương đầu với những khó khăn chồng chất do hậu quả của bọn giặc Pháp và Phát Xít Nhật để lại, đối phó với những âm mưu thủ đoạn mới của thù trong, giặc ngoài. Chưa đầy một tuần lễ, sau ngày giành được chính quyền, ngày 31- 8 – 1945, quân Tưởng Giới Thạch từ Lai Châu tràn xuống Sơn La, thực hiện âm mưu chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, dựa vào bọn phản động địa phương, chúng ngang nhiên phủ nhận Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời, phủ nhận Việt minh ở Sơn La. Giữa lúc đó, phái viên của chính phủ do đồng chí Dương Văn Ty dẫn đầu lên Sơn La đã nhanh chóng củng cố lại bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. (Do đặc điểm Sơn La thành lập chính quyền Cách mạng của tỉnh nhưng chưa có Đảng bộ ra đời). Bằng sự kết hợp hàng loạt âm mưu lật đổ chính quyền của địch, củng cố một bước chính quyền địa phương, giúp cho nhân dân các dân tộc ngày càng hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Đông đảo nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao đã hăng hái gia nhập mặt trận Việt minh, các Hội cứu quốc phát triển mạnh ở khắp các xã,  bản.

             Tháng 4 – 1946, Thực dân Pháp từ Tuần Giáo đánh xuống Thuận Châu, Sơn La để làm bàn đạp tiến công xuống Hòa Bình, Phú Thọ và vào căn cứ địa Việt Bắc, thực hiện âm mưu chiếm đóng 3 nước Đông Dương. Trước tình hình chiến sự diễn biến mau lẹ và bất lợi cho ta bởi so sánh lực lượng quá chênh lệch lúc này đòi hỏi phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ địa phương, nhưng ở tỉnh Sơn La Đảng bộ vẫn chưa có đủ điều kiện để thành lập. Cả tỉnh mới có 2 Đảng viên sinh hoạt góp với Trung đoàn 148. Do vậy công tác xây dụng Đảng được đặt ra hết sức cấp bách, nhưng phải thận trọng và đảm bảo chất lượng.

            Tháng 6 – 1946, TW Đảng cử đồng chí Trần Quyết lên Sơn La thay đồng chí Dương Văn Ty và trực tiếp làm Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quyết cùng các cán bộ địa phương quyết tâm dồn sức củng cố phong trào. Tháng 7 – 1946 tỉnh bộ Việt minh họp Đảng bộ tại Hát Lót để nhận định đánh giá phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

             Đầu tháng 10 – 1946, 4 quần chúng ưu tú được kết nạp vao Đảng, Sơn La đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quyết, Hội nghị thành lập chi bộ được tổ chức tại một nhà sàn vắng chủ ở bản Hát Lót, xã Hát Lót, châu Mai Sơn, thành phần hội nghị có 8 Đảng viên. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ là bước ngoặt căn bản trong lịch sử cách mạng Sơn La.

              Di tích là địa diểm ghi dấu sự kiện lịch sử quan trong này có tên gọi là: Gốc me – Nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sơn La.

              Đây là một di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một sự kiện quan trọng của cách mạng Sơn La. Đó là thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Sơn La, từ đó Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Sơn La đoàn kết bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của mình và cùng với nhân dân cả nước sẵn sàng bước vào giai đoạn cách mạng mới đấu tranh giải phóng dân tộc, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và XHCN.

 

2323 lượt xem

  

Đăng bởi:nhuhuong