Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La

  • Địa chỉ: 47 Tô Hiệu - TP.Sơn La
  • Phường/xã: Phường Tô Hiệu
  • Huyện:Thành phố Sơn La
  • Đại diện: Hà Ngọc Giang
  • Email: liên hệ ngay
  • Website: Truy cập ngay
  • Ngày đăng: 13/06/2013
  • Đánh giá: 10.00 điểm

Thông tin địa địa điểm này

Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

2864 lượt xem

  

Đăng bởi:trungdq