Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Hội trường sơ tán tỉnh ủy

Thông tin địa địa điểm này

 Di tích thuộc bản Nà Tre, xã Chiềng Ban huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La.

Từ ngã ba Mai Sơn ta đi theo đường 13 vào huyện Sông Mã. Qua dốc Bản Mạt khoảng 200m có đường rẻ về phía tay phải đi khoảng 4.000m là tới di tích.

Đường thứ hai: Từ thị xã Sơn La ta xuôi về phía Hà Nội theo quốc lộ 6 đến km 6 ta rẻ tay phải qua công ty cấp II đi thẳng là tới di tích. Di tích cách quốc lộ 6 khoảng 5.000m.

Cả hai đường tới di tích đề thuận lợi đi được bằng mọi phương tiện.

Di tích hội trường sơ tán tỉnh ủy có ý nghĩa lịch sử quan trong, đánh giấu một sự kiện của lịch sử cách mạng tỉnh Sơn La chống lại đế quốc Mỹ xâm lược đến thắng lợi. Tại nơi đây tỉnh ủy cùng với các cơ quan đầu não của tỉnh đã sơ tán trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ từ năm 1965 - 1971 trong suốt thời kỳ đó tại nơi đây đã diễn ra các sự kiện quan trọng với Sơn La.

Hiện nay xung quanh di  tích nhân dân dịa phương đã lấn chiếm một phần đất để làm nương và làm nhà ở, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan di tích.

Nền hội trường hang bị sụt lở nhiều. 

Một số đoạn gia thông hào bị lấp đất gần hết.

 

1894 lượt xem

  

Đăng bởi:nhuhuong