Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Đồn Bản Mo

Thông tin địa địa điểm này

                 Khu vực đồn bản Mo là sở chỉ huy của Pháp Trong hệ thống quân sự chính quyền trong khu vực. Hệ thống đồn Bản Mo tồn tại làm minh chứng cho bộ máy cai trị của thực dân pháp ở Sơn La là hệ thống phòng thủ cố thủ kiên cố khá đặc biệt trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Việc giải phóng khu vực đồn bản Mo có một ý nghĩa quan trọng cắt đứt hệ thống quân sự của thực dân Pháp nối liền từ Phù Yên đến mộc Châu và từ Phù Yên đi Sơn La.

                Tạo thuận lợi cho bộ đội ta tiến quân vào gải phóng Tây Bắc. nhân dân các dân tộc huyện  phù yên thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp thực sự làm chủ vận mệnh của mình.

                Hiện nay khu di tích không còn nguyên vẹn như trước, toàn bộ khu di tích đã bị xuống cấp nhân dân xây dựng nhà làm vườn hiện nay đã có 16 nhà của dân xây dựng trên khu đất của di tích, gồm 5 nhà máy bằng 2 nhà cấp 4 và 9 nhà tóoc xi .

                Một số lô cốt, tường rào, hệ thống hầm ngầm bị phá hỏng.

 

2306 lượt xem

  

Đăng bởi:nhuhuong