Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Khu căn cứ Mộc Hạ - Mộc Châu

  • Địa chỉ: Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  • Phường/xã: Thị trấn Mộc Châu
  • Huyện:Mộc Châu
  • Email: liên hệ ngay
  • Website: Truy cập ngay
  • Ngày đăng: 02/06/2018
  • Đánh giá: 0.00 điểm

Thông tin địa địa điểm này

Mộc Hạ là một vùng đất rộng lớn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thuộc vùng Hạ huyện. Trên bản đồ địa lý tỉnh Sơn La. Mộc Hạ là mỏm đất cuối cùng nằm ở phía Đông - Nam của tỉnh. Nằm ở phía Đông - Bắc của huyện Mộc Châu. Mộc Hạ tiếp giáp với huyện Phù Yên. Về phía Bắc tiếp giáp với Mường Lý, Mường Lát huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) và Mai Châu (Hoà Bình) ở phía Nam, phía tây của Mộc Hạ là Mộc Thượng. Gianh giới giữa Mộc Hạ và Mộc Thượng là đường 136 chạy từ Vạn Yên (Phù Yên) đến Phiêng Luông ở km 64 đường 41 (đường 6). Mộc Hạ giáp Đà Bắc (Hoà Bình) về phía Đông, gianh giới của hai vùng là sông Đà.

Đường dân sinh của Mộc Hạ chưa phát triển. Trước đây con đường từ trung tâm xã lên Mộc lỵ là con đường duy nhất nhưng cũng chỉ đi ngựa từng quãng. Ngoài ra có nhiều con đường mòn xuyên rừng nối giữa các bản mường. Hai con đường lớn là đường 41 (đường 6) ở phía Nam và đường 136 ở phía tây có ý nghĩa quan trọng về quân sự. Như vậy xét về góc độ địa lý. Mộc Hạ đáp ứng được yêu cầu về việc xây dựng căn cứ địa cách mạng. Từ Mộc Hạ có thể sang Thanh Hoá       qua Bản Chiềng (xã Lóng Luông hiện nay) hoặc sang Mai Châu và Đà Bắc của tỉnh Hoà Bình (khi đó huyện Đà Bắc là khu căn cứ kháng chiến của tỉnh Hoà Bình). Từ Mộc Hạ dọc sông Đà lên một đoạn ngắn đến bến Nhạc có đường sang Xuân Đài, Thu Cúc Phú Thọ). Từ đó có thể liên lạc với chiến khu Việt Bắc - Nơi đầu não kháng chiến của Đảng ta.

             Ngoài những thuận lợi có tính chiến lược quân sự vùng Mộc Hạ còn có những điều kiện cơ bản về cơ sở xã hội. Ngoài khả năng thuận lợi có thể sản xuất tự túc, tự cấp, đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống, duy trì chiến đấu. Đó là tiền đề và điều kiện thuận lợi về mặt xã hội để Tỉnh uỷ Sơn La chọn Mộc Hạ là cơ sở để xây dựng căn cứ kháng chiến khi thực dân Pháp quay lại xâm lược.

            Từ tháng 5 năm 1947 trước tình hình Sơn La mất dần đất vào tay thực dân Pháp. Do vậy các cơ quan đầu não của tỉnh và huyện Mộc Châu đã rút xuống vùng Mộc Hạ. Để đối phó với tình hình, Tỉnh uỷ đã quyết định mở hội nghị tại Kê Siền (Tô Múa). Hội nghị chủ trương cử cán bộ bó mật toả đi các địa phương tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tin ở kháng chiến, củng cố cơ sở, giữ vững phong trào cứu quốc, chuẩn bị xây dựng lực lượng kháng chiến, chia nhỏ trung đội vệ quốc đoàn thành các tổ công tác ở lại Mộc Hạ để hoạt động, quấy rối địch, diệt tề, trừ gian. Các cơ quan của tỉnh chuyển sang Đà Bắc để bảo toàn lực lượng.

           Thực hiện chủ trương trên, hơn 20 cán bộ trung kiên của tỉnh và huyện Mộc Châu đã ở lại, toả đi các cơ sở vùng Mộc Hạ, vận động nhân dân xây dựng lũng lán bí mật, kho tàng ở sâu trong rừng, tích trữ lương thực, thực phẩm để hoạt động.

            Sau khi đánh chiếm xong một số địa bàn trọng yếu, thực dân Pháp quay trở lại tập trung quân đánh chiếm nốt một số vùng còn lại ở Mộc Châu. Trong tháng 5 năm 1947 đường dây liên lạc giữa vùng Phù Yên với Mộc Châu cũng bị chúng phong toả. Các cán bộ ở lại bám đất, chiến đấu vùng Mộc Hạ cũng bị cắt đứt liên lạc, buộc phải tạm lánh sang Đà Bắc tỉnh Hoà Bình ở bên kia sông Đà. Sau khi ra rút, địch cho quân lính tuần tiễu, sục sạo, hòng tìm kiếm bộ đội, du kích và bắt một số cán bộ của ta gài lại. Được ít lâu chúng rút quân về Mộc Lỵ, đồng thời chúng tiến hành dựng lên bộ máy nguỵ quyền từ châu đến xã, chúng xử dụng bọn tay sai chính quyền cũ, chúng đặt bộ máy tay sai xuống các bản thực hiện chính sách đàn áp, bóc lột, khủng bố nhân dân một cách tàn bạo, bắt nhân dân đi phu, đi lính, tuyển mộ thêm nguỵ quân để thay cho quân chủ lực của chúng ở trong vùng. Đồng thời chúng ra sức vơ vét cướp bóc tài sản của nhân dân, bắt nhân dân cống nạp, làm cho đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng. Trước tình cảnh đó, nhân dân vô cùng căm ghét bọn Tây và phìa tạo tay sai, ở một số nơi như Pơ Tào, Bản Lòm, Bản Pảng, các cán bộ vẫn bám trụ nên địch chưa lập được bộ máy tề, nguỵ. Đây là điểm thuận lợi để ta gây dựng phong trào, xây dựng căn cứ kháng chiến.

            Chỉ sau nửa tháng tình hình khủng bố của địch tạm lắng, các cán bộ của tỉnh từ Đà Bắc lại trở về Mộc Hạ hoạt động, bắt liên lạc với các cơ sở trước đây, tiếp tục gây lại cơ sở ở từng bản, từng vùng. Tập trung cán bộ vào hoạt động ở những nơi thuận lợi để gây dựng cơ sở. Cử nhũng quần chúng trung kiên hoặc cán bộ địa phương kiên định, vững vàng ra hoạt động công khai như làm tạo bản, làm phìa để tạo điều kiện che chở cho cán bộ cách Mạng hoạt động. Ta phát động đấu tranh từ bí mật ra bán công khai, rồi công khai.

           Thực hiện chủ trương trên, các cán bộ được giao nhiệm vụ đã trở về hoạt động, để làm tốt công việc đó, ta đã bố trí đồng chí Sa Ngọc Chướng (tức Lê Hoạt) ra làm phìa Mộc Hạ để có điều kiện tìm hiểu âm mưu địch, đồng thời che chở cho ta trong thời kỳ đầu.

          Đầu tháng 7 năm 1947 nhận thấy tình hình tiến triển thuận lợi, nhiều cơ sở phục hồi. Tỉnh Uỷ tiếp tục chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở xây dựng lực lượng, đẩy mạnh chiến tranh du kích, hình thành các đơn vị chiến đấu, thống nhất chỉ đạo xây dựng vùng Mộc Hạ trở thành căn cứ kháng chiến: Tỉnh uỷ đã quyết định phân các bản trong vùng Mộc Hạ thành 4 tiểu khu.

Tiểu khu 1 gồm các bản: Nà Bai, To Ngùi, bản Cang do đồng chí Lương Sơn phụt trách.

Tiểu khu 2 gồm các bản: Chiềng Can, Mường Tè, Pơ Tào, bản Háng, bản Nhúng do đồng chí Cầm Liên và đồng chí Hà Thị Hom phụ trách.

Tiểu khu 3 gồm các bản: Chiềng Khoa, bản Pảng, bản men, bản Mòn, Ta Hay do đồng chí Trần Bình phụ trách.

Tiểu khu 4 gồm: Tô Múa, Kê Siền, bản Khảm do đồng chí Tăng Tuân (cán bộ của Cao Bằng phụ trách).

 

Tiếp đó ta quyết định thành lập thêm tiểu khu 5 gồm: Mường Khủa, Song Khủa, Bó Bụt, Bản Lòm do đồng chí Bình Tĩnh và đồng chí Lân Du phụ trách, phố Hang Miếng giao cho đồng chí Trần Hạnh phụ trách.

 Dưới dự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, cuộc đấu tranh vũ trang vùng Mộc Hạ mở đầu cho phong trào đấu tranh ở địa bàn Sơn La, giành thắng lợi. Đó là hình thức đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, đánh du kích kết hợp với phát động lực lượng quần chúng vùng lên lật đổ chính quyền tay sai, lập chính quyền cách mạng. Liên tiếp sau cuộc đấu tranh ngày 19 tháng 12 năm 1947 một vùng rộng lớn ở các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5 đều được giải phóng, chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, các đội du kích, xã, bản, liên bản được củng cố, phát triển, nhân dân các dân tộc phấn khởi tin tưởng vào đường lối kháng chiến. Như vậy, ta hoàn toàn kiểm soát vùng Mộc Hạ và Mộc Hạ trở thành Khu căn cứ kháng chiến của tỉnh Sơn La.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân Sơn La là một bộ phận quant trọng và có vị trí chiến lược trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta nói chung và chiến dịch Tây Bắc - giải phóng Sơn La nói riêng. Mỗi bước phát triển, mỗi một thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường cả nước, chiến trường Tây Bắc, chiến trường Sơn La, có tác dụng thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển khu căn cứ kháng chiến vùng Mộc Hạ. Đồng thời, mỗi một bước phát triển, mỗi một thắng lợi của khu căn cứ kháng chiến Sơn La đề có ảnh hưởng và tác động đến cục diện chung của cuộc kháng chiến. Thắng lợi mà quân và dân ở khu căn cứ kháng chiến vùng Mộc Hạ nói riêng và toàn tỉnh Sơn La nói chung của những năm tháng kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp có tầm quan trọng và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới hiện nay.

 

360 lượt xem

  

Đăng bởi:nhuhuong