Xin chào, bạn hãy | Đăng nhập

Đăng bài

Bến xe khách Sơn La

Thông tin địa địa điểm này

Ngày 28/8/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký Quyết định đổi tên Trung tâm quản lý bến xe khách Sơn La  thành Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La

Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La trực thuộc và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải, có chức năng tổ chức, sử dụng, khai thác hệ thống các dịch vụ kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho vận tải hành khách trên địa bản tỉnh.

Ban quản lý bế xe khách tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban hành Quy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo của Trung tâm và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện theo các quy định.

Chi tiết Quyết định này đăng tại Công báo Sơn La.

 

11451 lượt xem

  

Đăng bởi:xuanduc